לוח משדרים

יום ראשון

06:00-08:00

מתעוררים עם מוזיקה טובה על הבוקר ברדיו קצב ים תיכוני

08:00-10:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

10:00-12:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

12:00-14:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

14:00-16:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

16:00-17:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

17:00-19:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

19:00-21:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

21:00-23:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

23:00-06:00

לילה שקט ברדיו קצב ים תיכוני -שירים שקטים ברצף

יום שני

06:00-08:00

מתעוררים עם מוזיקה טובה על הבוקר ברדיו קצב ים תיכוני

08:00-10:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

10:00-12:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

12:00-14:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

14:00-16:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

16:00-19:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

19:00-21:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

21:00-00:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

00:00-06:00

לילה שקט ברדיו קצב ים תיכוני -שירים שקטים ברצף

יום שלישי

06:00-08:00

מתעוררים עם מוזיקה טובה על הבוקר ברדיו קצב ים תיכוני

08:00-10:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

10:00-12:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

12:00-14:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

14:00-16:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

16:00-19:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

19:00-21:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

21:00-23:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

23:00-06:00

לילה שקט ברדיו קצב ים תיכוני-שירים שקטים ברצף

יום רביעי

06:00-08:00

מתעוררים עם מוזיקה טובה על הבוקר ברדיו קצב ים תיכוני

08:00-10:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

10:00-12:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

12:00-14:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

14:00-16:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

16:00-19:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

19:00-21:00

מוסיקה להנאתכם...

21:00-22:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

22:00-00:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

00:00-06:00

לילה שקט ברדיו קצב ים תיכוני -שירים שקטים ברצף

יום חמישי

06:00-08:00

מתעוררים עם מוזיקה טובה על הבוקר ברדיו קצב ים תיכוני

08:00-10:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

10:00-12:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

12:00-14:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

14:00-16:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

16:00-17:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

17:00-19:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

19:00-21:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

21:00-23:00

שירים ברצף...

23:00-06:00

לילה שקט ברדיו קצב ים תיכוני -שירים שקטים ברצף

יום שישי

06:00-08:00

מתעוררים עם מוזיקה טובה על הבוקר ברדיו קצב ים תיכוני

08:00-10:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

10:00-13:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

13:00-19:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

19:00-00:00

שבת נוסטלגית ברדיו קצב ים תיכוני

00:00-08:00

לילה שקט ברדיו קצב ים תיכוני -שירים שקטים ברצף

יום שבת

08:00-12:00

שבת בבוקר - שירים ישראלים מכל הזמנים

12:00-13:00

שירים להנאתכם....

13:00-14:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

14:00-15:00

מוסיקה עולם ברדיו נטו

15:00-16:00

מוסיקה ברצף להנאתכם...

16:00-18:00

שירים ברצף...

18:00-19:00

שירים ברצף...

19:00-23:00

שירים ברצף...

23:00-06:00

לילה שקט ברדיו קצב ים תיכוני -שירים שקטים ברצף