שדרנים

שם שדרן

שם תוכנית

ימי שידור

שעות שידור

שי זטלאוי

קצב ים תיכוני

ימים משתנים

שעות משתנות

בקרוב

.............

ימים משתנים

שעות משתנות ........

בקרוב...

שם התוכנית

ימים משתנים

שעות משתנות........

............

שם התוכנית

ימים משתנים.........

שעות משתנות.......

.............

...........

ראשון

שעות משתנות.......

שם השדרן

שם התוכנית

ימים משתנים.....

שעות משתנות.......

שם השדרן......

שם התוכנית......

ימים משתנים,,,,,,,,,,

שעות משתנות....

שם השדרן....

שם התוכנית.....

ראשון + חמישי

שעות שידור.....

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב

בקרוב